Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2020

 • Konsultacje społeczne

  Brak opisu obrazka
  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2021”
  Data publikacji: 25-11-2020 14:10
 • Konsultacje społeczne

  Brak opisu obrazka
  w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.
  Data publikacji: 16-11-2020 09:40
 • Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

  Brak opisu obrazka
  w sprawie Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), które prowadzą działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice
  Data publikacji: 28-10-2020 13:40
 • Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic z dnia 09 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne dotyczące „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”
  Data publikacji: 09-10-2020 11:22
 • Konsultacje społeczne

  Brak opisu obrazka
  dotyczące projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice
  Data publikacji: 25-05-2020 12:25
 • Konsultacje społeczne

  Brak opisu obrazka
  Konsultacje społeczne dotyczące lokalizacji nowego cmentarza komunalnego w Krapkowicach.
  Data publikacji: 23-01-2020 12:47
Wersja XML