Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe Gminy Krapkowice za 2019 rok

PDFBilans Skonsolidowany Gminy Krapkowice za 2019.pdf
PDFRachunek Zysków i Strat zbiorczo za 2019.pdf
PDFInformacja dodatkowa zbiorcza za 2019.pdf
PDFZestawienie Funduszu Zmian zbiorczo za 2019.pdf
PDFBilans z wykonania budżetu za 2019.pdf
PDFBilans Jednostkowy zbiorczy za 2019.pdf

Wersja XML