Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe Gminy Krapkowice za 2018 rok

PDFBilans skonsolidowany Gminy Krapkowice za 2018.pdf
PDFZestawienie Zmian Funduszu zbiorczo za 2018.pdf
PDFRachunek Zysków i Strat zbiorczo za 2018.pdf
PDFInformacja dodatkowa zbiorczo za 2018.pdf
PDFBilans z wykonania budżetu za 2018.pdf
PDFBilans jednostkowy zbiorczy za 2018.pdf

Wersja XML