Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XVII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25.06.2020 r.

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Krapkowicach 25 czerwca 2020 roku:
PDFUchwała nrXVII-214-2020- w sprawie udzielenia Wotum Zaufania.pdf
PDFUchwała NrXVII-215- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Krapkowice za 2019 r. z dn. 25.06.2019.zip.x..pdf
PDFUchwała Nr XVII 216 2020 w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego za 2019 r.pdf
PDFUchwała NrXVII-217- w sprawie absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2019 z dn.25.06.2020.pdf
PDFUchwała NrXVII-218-2020- w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku.pdf
PDFUchwała nr XVII- 219-220- w sprawie określenia szczegółowego zakres usług z numerem.pdf
PDFUchwała NrXVII-220-2020- w sprawie sprzedaży nier. w drodze bezprzetargowej z dnia 25 maja 2020 roku.pdf
PDFUchwała NrXVII-221-2020-w sprawie zgody na obciążenie słuzenością gruntową.pdf
PDFUchwała Nr XVII 222 2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok z 25.06.2020 r.pdf
PDFUchwała Nr VII 223 2020 w sprawie zmiany wpf z 25.06.2020 r.pdf
PDFUchwała Nr XVII.224.2020 zmiana PGN.pdf

Wersja XML