Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W OPOLU - Informacja o wszczęciu postępowania

 

GL.ZUZ.3.4210.142m.2020.MN                                                                                                 Opole, 30 czerwca 2020 r.

 

Informacja o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2020, poz. 310) informuje, że na wniosek złożony pismem (bez znaku) z dnia 4.06.2020 r. Gmina Krapkowice reprezentowanej przez osobę fizyczną, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwoleń wodno-prawnych dla inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi w obrębie przysiółka Posiłek w Rogowie Opolskim”, realizowanej w trybie art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1474 z późn zm.), na:

 

 

Wersja XML