Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie Marszałka Województwa Opolskiego (DOŚ-III.7222.51.2017.MSu)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  w sprawie zmiany, na wniosek Metsa Tissue Krapkowice Sp. z o.o., pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji papieru lub tektury o łącznej zdolności produkcyjnej 360 Mg na dobę, zlokalizowanej na terenie Metsa Tissue Sp. z o.o. w Krapkowicach przy ul. Opolskiej 103. [Zawiadomienie]

Wersja XML