Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XIX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 24.09.2020

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Krapkowicach 24 września 2020r.:

PDFuchwała nr XIX.226.2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok.pdf
PDFuchwała nr XIX.227.2020 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała nr XIX.228.2020 w sprawie pomocy finansowej dla WO.pdf
PDFuchwała nr XIX.229.2020 w sprawie nadania nazwy mostowi.pdf
PDFUchwała nr XIX.230.2020 w sprawie nadania nazwy ulicy.pdf
PDFUchwała nr XIX.231.2020 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.pdf
PDFUchwała nr XIX.232.2020 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.pdf
PDFUchwała nr XIX.233.2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu.pdf
PDFUchwała nr XIX.234.2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII-156-2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia GPRPA.pdf
PDFUchwała nr XIX.235.2020 w sprawie wyrażenia zamiaru przystąpienia do związku Powiatowo-Gminnego JEDŹ Z NAMI.pdf
PDFUchwała nr XIX.236.2020 w sprawie ceny paliwa.pdf
PDFUchwała nr XIX.237.2020 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego -aglomeracja.pdf
PDFUchwała nr XIX.238.2020 w sprawie wskazania wstępnej nowej lokalizacji Przystanków autobusowych w miejscowości Steblów.pdf
PDFUchwała nr XIX.239.2020 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki Delfin.pdf
 

Wersja XML