Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs projektów - wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2021 roku

OTWARTY KONKURS PROJEKTÓW NA WSPARCIE ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY KRAPKOWICE NA 2021 ROK

1. Przedmiot zgłaszanych projektów.
Niniejszy konkurs dotyczy projektów, których realizacja w sposób bezpośredni przyczyni się do poprawy warunków uprawiania sportu oraz zwiększenia dostępności mieszkańców Gminy Krapkowice do działalności sportowej, poprzez udział klubów sportowych reprezentujących Gminę Krapkowice w rozgrywkach organizowanych przez polskie związki sportowe. O dotacje mogą ubiegać się kluby sportowe w rozumieniu art.3 ust.2 i art.4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje.
Na realizację projektów w 2021 roku przeznacza się kwotę – 350 000,00 zł

3. Termin realizacji projektów.
Dofinansowanie udzielane przez Gminę Krapkowice na podstawie niniejszego ogłoszenia obejmuje projekty realizowane w okresie od daty podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2021 r.

3. Termin składania wniosków: do dnia  16 grudnia 2020 r. godz. 15:30  

4. Termin uzupełnienia barków formalnych: w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zmieszczenia wykazu na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach: www.bip.krapkowice.pl (zakładka Organizacje pozarządowe) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

ZAŁĄCZNIKI:
PDFZarządzenie nr 502.2020 z dnia 25.11.2020.pdf
PDFOgłoszenie konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie gminy Krapkowice w 2020 roku.pdf
PDFSzczegółowe warunki otwartego konkursu projektów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2021 roku.pdf

DO POBRANIA:
DOCXWzór wniosku.docx
DOCXWzór sprawozdania.docx

Wersja XML