Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 07.12.2020 r.

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Krapkowicach  z dnia 26.11.2020 roku

zwołuję na dzień 7 grudnia  2020 r. (poniedziałek) o godz. 14oo
w trybie zdalnym
XXI NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH 

z porządkiem obrad:

1. Sprawy regulaminowe i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

 a)   skargi na dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Krapkowicach złożonej przez nauczycieli oraz byłych pracowników

b)  skargi na dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Krapkowicach złożonej przez rodziców dzieci z niepełnosprawnością

c)  skargi na dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Krapkowicach złożonej przez pracowników niepedagogicznych

3. Zakończenie XXI sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                  /-/ Bernard Friedla


Załączniki:
PDFProjekt uchwały nr 1- skarga nauczycieli.pdf
PDFProjekt uchwały nr 2 - skarga rodziców.pdf
PDFprojekt uchwały nr 3 - skarga pracowników obsługi.pdf


 

Wersja XML