Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 17.12.2020

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Krapkowicach 17 grudnia 2020 r.:
PDFUchwała nr XXII-259 w sprawie uchwalenia budz. na 2021 r..pdf
PDFUchwała nr XXII-260 w sprawie uchwalenia wpf.pdf
PDFUchwała nr XXII-261-w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej.pdf
PDFUchwała nr XXII-262- Planu Pracy Komisji Rewizyjnej.pdf
PDFUchwała nr XXII-263 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2021.pdf
PDFUchwała nr XXII-264 w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2021.pdf
PDFUchwała Nr XXII-265 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok.pdf
PDFUchwała nr XXII-266 w sprawie zmiany wpf na 2020.pdf
PDFUchwała nr XXII-267 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku.pdf
PDFUchwała nr XXII-268 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego zakresu usług.pdf
PDFUchwała nr XXII-269 w sprawie określenia górnych stawek opłat.pdf
PDFUchwała nr XXII-270 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami na 2021.pdf
PDFUchwała nr XXII-271 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nier.pdf
PDFUchwała nr XXII-272 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości z dnia 19 listopada 2020 roku.pdf
PDFUchwała nr XXII-273 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nier.pdf
PDFUchwała nr XXII-274 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nier.pdf
PDFUchwała nr XXII-275 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nier.pdf
PDFUchwała nr XXII-276-w sprawie nadania nazwy ul. Papierników.pdf
PDFUchwała nr XXII-277 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości do 10 lat.pdf
PDFUchwała nr XXII-278 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości do 12 lat.pdf
PDFUchwała nr XXII-279 w spawie z.m.p.z.p.pdf
PDFUchwała nr XXII-280 w sprawie pomocy zdrowotnej.pdf
PDFUchwała nr XXII-281 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gogolin.pdf
PDFUchwała nr XXII-282 w sprawie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania.pdf
PDFUchwała nr XXII-283 w sprawie odnowienia aktów założycielskich przedszkoli.pdf
PDFUchwała nr XXII-284 zmiana cen biletów.pdf
PDFUchwała nr XXII-285 Aglomeracja.pdf
PDFUchwała nr XXII-286 z dn. 17.12.2020.pdf
PDFUchwała nr XXII-287 z dn. 17.12.2020.pdf
 

Wersja XML