Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Gminy Krapkowice na 2021 rok

PDFUchwała nr XXII-259-2020 w sprawie uchwalenia budżetu. na 2021 r.pdf
PDFUchwala nr XXII-260-2020 w sprawie uchwalenia wpf.pdf
PDFUchwała nr 655 2020 RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Krapkowice.pdf
PDFUchwała nr 659 2020 RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania defucytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Krapkowice na 2021 r..pdf

PDFUchwała 410 2020 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Krapkowice na 2021 r..pdf

PDFUchwała 411 2020 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Krapkowice na 2021 rok.pdf

PDFUchwała 421 2020 RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krapkowice.pdf

Wersja XML